Zamówienie: ZOU-XII.271.87.2020.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.87.2020.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 6 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

27 października 2020 do godz. 08:00

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-10-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-11-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-11-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-19 13:50 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)