Zamówienie: 2/GMA/2020

Sygnatura zamówienia: 2/GMA/2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Galeria Miejska ARSENAŁ
Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
kontakt: +48 61 852 95 01
email: budowa@arsenal.art.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał"

Termin składania ofert/wniosków

29 stycznia 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 grudnia 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Pawłowski
Data wytworzenia informacji: 2020-12-31
Opis zmian: Ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Pawłowski
Data i godzina publikacji: 2020-12-31 17:25