Zamówienie: DA.272.1.2024

Sygnatura zamówienia: DA.272.1.2024
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 5 lutego 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
kontakt: 61 647 77 01
email: sekretariat@posum.pl

Przedmiot zamówienia

"Usługa ochrony osób i mienia Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

14 lutego 2024 do godz. 09:00

Ogłoszenie

Inne informacje

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2024-02-26

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Jankowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 00:00
Opis zmian: Załaczniki do SIWZ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2024-02-05 13:02