Zamówienie: ZOU-XII.271.9.2020.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.9.2020.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

Część I - ul. Nadolnik

Część II - ul. Majakowskiego/ Rysia

Część III - Osiedle Ogrody

Część IV - Osiedle Sołacz

Termin składania ofert/wniosków

18 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-02-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-03-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-07 13:13 - Instrukcja - otwieranie załączników spakowanych za pomocą programu WinRAR (Wprowadzenie informacji)