Zamówienie: ZZM.ZP/252-17/2023P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-17/2023P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 26 września 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie i remont grobów wojennych na cmentarzach parafialnych w Poznaniu wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń konserwatorskich oraz opracowaniem programów prac konserwatorskich

Termin składania ofert/wniosków

11 października 2023 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 września 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-09-26 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-09-26 14:38