Zamówienie: ZOU-XII.271.66.2020.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.66.2020.MD
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 18 sierpnia 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

18 września 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-09-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-09-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-18 11:10 - wprowadzenie ZOU-XII.271.66.2020.MD (Aktualizacja)