Zamówienie: ZSO7.ZP/251-01/20

Sygnatura zamówienia: ZSO7.ZP/251-01/20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (VI Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogól. dla Dorosłych)
ul. Krakowska 17a, 61-889 Poznań
kontakt: 61 852-46-22, fax wew.125
email: sekretariat@paderek.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Krakowska 17a w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

30 czerwca 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-06-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sławomir Grobelny
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-15 14:20 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)