Zamówienie: SP27.ZP/252-01/2022

Sygnatura zamówienia: SP27.ZP/252-01/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Os. Winiary 2, 60-655 Poznań
kontakt: 61 823-33-89
email: sekretariat@sp27poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego położnym na osiedlu Winiary 2 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

28 czerwca 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-13 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Kaźmierczak
Data i godzina publikacji: 2022-06-13 16:25