Zamówienie: SP80.ZP/252-02/2021

Sygnatura zamówienia: SP80.ZP/252-02/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Pogodna 84, 60-137 Poznań
kontakt: 61 861-05-24
email: sp80poznan@gmail.com

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. ul. Pogodnej 84 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 lipca 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 czerwca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-16
Opis zmian: zmiana termin składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Justyna Łapczyńska
Data i godzina publikacji: 2021-07-16 09:23