Zamówienie: UK.D.340-4/22

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-4/22
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 maja 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

17 maja 2022 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 maja 2022

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2022-05-17

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2022-05-27

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2022-05-09 00:00
Opis zmian: dodano nowe ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2022-05-09 22:22