Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-01/21

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-01/21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 lutego 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

26 lutego 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 lutego 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-23
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2021-02-23 08:09