Zamówienie: ZP.240.51.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.240.51.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 28 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toru żużlowego na Stadionie Golęcin przy ul.Warmińskiej 1 w Poznaniu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Termin składania ofert/wniosków

12 września 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-29 09:00 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)