Zamówienie: ZZM.ZP/252-20/2024P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-20/2024P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 czerwca 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Termin składania ofert/wniosków

12 lipca 2024 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 czerwca 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-06-27 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2024-06-27 13:24