Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"

Symbol

RM-VI.0003.452.2019

Data zgłoszenia

2019-09-13

Wnioskodawca

Kapustka Łukasz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-02 16:21:42.0