Oferta: ds. uzgodnień zewnętrznych

Data publikacji: 2021-12-28
Nr ref.: ZDM.DP.37.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. uzgodnień zewnętrznych
Informacje dodatkowe: pełen etat- umowa o pracę obejmująca czas usprawiedliwionej nieobecnosci zastępowanego pracownika

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-27

Zakres podstawowych czynności

 1. analizowanie opracowań dokumentacyjno-technicznych, koncepcji i projektów
 2. uzgadnianie dokumentacji dla infrastruktury technicznej
 3. dysponowanie gruntem na cele budowlane
 4. opiniowanie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie (pożądane techniczne lub administracyjne), pożądane wyższe
 2. doświadczenie w administracji publicznej - przynajmniej 1 rok
 3. znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość Systemu Informacji Przestrzennej (SIP mapa miejska)
 2. znajomość Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami
 3. prawo jazdy kat. B
 4. język angielski w stopniu komunikatywnym

Wymagane dokumenty

      1. CV,

      2. list motywacyjny,

      3. oświadczenie kandydata o niekaralności

      4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. uzgodnień zewnętrznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze oraz przeprowadzanie oględzin w terenie. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260324.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-01-27 08:24