Oferta: stanowisko ds. zamówień publicznych

Data publikacji: 2019-10-24
Nr ref.: ZDM.DP.39.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: stanowisko ds. zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: pełen etat, umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-12-18

Zakres podstawowych czynności

  1. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2. Publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
  3. Wykonywanie innych czynności wynikających z obsługi prowadzonych postępowań zgodnie z  ustawą Pzp i regulacjami obowiązującymi w ZDM

Wymagania obowiązkowe

1. (*poziom stanowiska - w zależności od kwalifikacji )

*  Wykształcenie wyższe + staż pracy co najmniej 3 lata (w tym nie mniej niż 2 - letnie doświadczenie w realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych)

        ALBO

* Wykształcenie wyższe prawnicze (lub wykształcenie administracyjne uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych) + Staż pracy co najmniej 3 lata (w tym nie mniej niż 2 lata w administracji publicznej)

2. Biegła obsługa komputera w zakresie  pakietu Office

Wymagania dodatkowe

  1. Ukończone studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. oświadczenie kandydata o niekaralności
  4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. zamówień publicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze. Wymaga komunikowania się z  pracownikami, urzędami  i instytucjami oraz z wykonawcami, zgodnie z ustawą Pzp.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

rekr39.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 10:18 - wynik (Aktualizacja)