Petycje - Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Data złożenia petycji 2018-08-20
Tytuł Modernizacja ul. Łozowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do św. Szczepana
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Mieszkańcy ulicy Łozowej

Opis

Mieszkańcy protestują przeciwko modenizacji ul. Łozowej polegającej m.in. na wytyczeniu chodnika bezpośrednio przy posesjach. Zwracają się z prośbą o modernizację istniejącego chodnika w ramach istniejacego przebiegu.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-25 10:32 - Błędnie wpisana informacje (Usunięcie elementu)