Petycje - Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Data złożenia petycji 2020-07-01
Tytuł Zbiorcza informacja o petycjach w 2019 roku
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Opis

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Zmiana nazwy wnoszącego informację o petycjach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Majchrzak
Data i godzina publikacji: 2020-07-01 13:07