Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.13.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby  Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

01/10/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.10.2020 - przetarg nieograniczony na:

"Opracowanie szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy Dworca Autobusowego Rataje oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

28/10/2020