Zamówienie: ZTM.EZ.3310.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.1.2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 90 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie:

a. dostawę 90 000 Kart PEKA w terminie określonym w Umowie; 

b. dostawę kompletnej dokumentacji technicznej dostarczonej karty wraz z dokumentacją   systemu plików umieszczonego na karcie, niezbędnej do prawidłowej eksploatacji karty w systemie PEKA, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w SIWZ. 2.  Przedmiot umowy musi być zgodny z parametrami technicznymi i użytkowymi oraz   spełniać wszelkie wymagania szczegółowo określone w SIWZ, a także posiadać wzór  nadruku karty zaakceptowany przez Zamawiającego.

3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert/wniosków

19 lutego 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ilona Maciak
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-10 15:15 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)