Zamówienie: ZTM.EZ.3310.10.2020

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.10.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

"Opracowanie szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy Dworca Autobusowego Rataje oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

Termin składania ofert/wniosków

28 października 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 września 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Dorota Kaczmarek
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-17 11:18 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)