Zamówienie: ZTM.EZ.3310.13.2020

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.13.2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 15 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby  Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

1 października 2020 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Dorota Kaczmarek
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-18 15:00 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)