Zamówienie: ZTM.EZ.3310.14.2019

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.14.2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wraz z instalacją Tablic Informacji Pasażerskiej i kamer oraz wykonanie projektu wraz z budową przyłącza światłowodowego

Termin składania ofert/wniosków

9 października 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-10

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-12-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ilona Maciak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-23 14:13 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)