Zamówienie: ZTM.EZ.3310.15.2020

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.15.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

"Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemem Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umową oraz OPZ"

Termin składania ofert/wniosków

22 października 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 października 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-10-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ilona Maciak
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-14 15:03 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)