Zamówienie: ZTM.EZ.3310.2.2019

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.2.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac utrzymaniowo - serwisowych systemu ITS Poznań

Termin składania ofert/wniosków

31 stycznia 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 stycznia 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-01

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Górska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-16 13:41 - do (Aktualizacja)