Oferta: inspektor ds. nadzoru budowlanego

Data publikacji: 2006-03-09
Nr ref.: ZZM.OA/1/06
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
Stanowisko: inspektor ds. nadzoru budowlanego

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-06-07

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie spraw związnaych z realziacją planów inwestycyjnych;

- organizacja procesu inwestycyjnego, remontowego;

- nadzór nad realziacją zadań inwestycyjnych, remontowych;

- rozliczenie zadań inwestycyjnych, remontowych;

- sprawozdawczość z zakresu inewstycji i remontów.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku budowlanym;

- uprawnienia budowlane;

- min.2 letnie doświadczenie na stanowisku indpektora nadzoru;

-obsułga komputera w zakresie MS Office, programu kosztorysowego NORMA

Wymagania dodatkowe

- znajomość prawa zamówień publicznych;

- znajomość prawa ochrony środkowiska;

- dośawidczenie zawodowe przy realizacji zadań związanych z rewaloryzacją lub budową terenów zieleni, placów zabaw;

- umiejętność w zakresie prowadzenia nagocacji.

Wymagane dokumenty

  • życiorys
  • zdjęcie
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów ukończenia studiów
  • kserokopie innych dodatkowych dokumnetów świadczących o posaidanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatów spe?niajacych wymagania formalne.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Informacja o naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: informacja o wyborze ()
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2006-06-07 08:56