Zarządzenie nr 1005/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2022 roku (NARKOTYKI).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-23

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0