Zarządzenie nr 1010/2019/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-11

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0