Zarządzenie nr 1037/2019/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii "Poznań" w Poznaniu, ul. Rawicka 12/14, pani Małgorzacie Pospiesznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-16

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0