Zarządzenie nr 1038/2021/P

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania na prowadzenie działalności Centrów Integracji Społecznej w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-31

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0