Zarządzenie nr 1064/2019/P

w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 17, nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" polegające na modernizacji ul. Aragońskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-20

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-22 08:28:53.0