Zarządzenie nr 1065/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Umultowskiej 114, środków trwałych w postaci: budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, systemu radiowęzła, zespołu boisk sportowych oraz placu zabaw.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-20

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0