Zarządzenie nr 12/2016/K

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-03-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-03-21

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-28 16:16:21.0