Zarządzenie nr 12/2016/K

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-03-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-03-21

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-28 16:19:06.0