Zarządzenie nr 17/2020/P

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2020 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-13

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-03 16:42:38.0