Zarządzenie nr 187/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-02-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-02-28

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-18 16:13:10.0