Zarządzenie nr 26/2001

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Targowego w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-11

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:15.0