Zarządzenie nr 26/2020/P

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-15

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0