Zarządzenie nr 27/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 20/2022 oraz 27/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-12

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0