Zarządzenie nr 28/2001

W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2001

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-11

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu I Analiz

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0