Zarządzenie nr 281/2020/P

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i wdrożenia rozwiązania biznesowo-informatycznego o nazwie "Aplikacja Poznaniaka".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-04-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-04-07

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WRMWM#dyrektorzy biur i wydziałów

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:14:14.0