Zarządzenie nr 297/2003/P

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2003

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-03-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-03-31

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0