Zarządzenie nr 298/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195 "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocyji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-02

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0