Zarządzenie nr 307/2003/P

W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Janem Sklorzem, zatrudnionym na stanowiksu Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-03

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0