Zarządzenie nr 311/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na dofinansowanie w 2003r Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-04

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Wydział Ochrony Środowiska

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Ochrony Środowiska

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0