Zarządzenie nr 328/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 853, rozdziału 85301 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"- na realizację w roku 2003 zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0