Zarządzenie nr 36/2017/K

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-09-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-09-18

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-15 16:34:08.0