Zarządzenie nr 389/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Edmunda Knolla-Kownackiego, obr. Naramowice, ark. 25, dz. 61, pow. 240 m2, dz. 11/66 o pow. 90 m2, KW 91.755/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0