Zarządzenie nr 391/2003/P

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-15

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0