Zarządzenie nr 396/2019/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci infrastruktury ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku nr 1 od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (zachodni brzeg rzeki Warty) w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-04-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-04-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM#Zarząd Dróg Miejskich

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-21 16:15:59.0