Zarządzenie nr 40/2021/K

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-13

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0